M.W.P.   s.r.o.
kovoobrábění a zámečnické práce


Bígltaše - skladové vývěsky

výkres výrobku
Tento výrobek je určen pro označování a evidenci zboží ve skladech, ve kterých se skladuje v kontejnerech, nebo bednách. Do vývěsky se ukládají doklady o druhu a množství zboží, popřípadě jiné důležité informace, jako jsou čárové kódy, nebo vyobrazení zboží. Jinou variantou využití tohoto výrobku je ukládání dokladů do vývěsek a jejich uložení ve speciálních stojanech. Takto mohou být ukládány doklady, které právě nejsou umístěny na kontejnerech a předpokládá se jejich další použití, nebo je možno tímto způsobem zakládat kartotéky.

Způsob použití je jednoduchý a spočívá v prostém zavěšení skladové vývěsky na bednu, či kontejner se zbožím. Doklady jsou ve vývěskách chráněny proti znečistění . Výhody užívání skladových vývěsek jsou nesporné. Přestože je dnes evidence zboží ve skladech vedena elektronicky, zůstává stále nutnost označení zboží, které je zde fyzicky přítomno. Do vývěsek je možno umístit karty, štítky, čárové kódy a tyto doklady jsou chráněny před vlivem prachu, špíny a vlhkosti. Při umístění skladových karet na kontejnerech je informace o počtu zbývajících kusů dostupná přímo v místě výskytu zboží.

použití ve skladu
Technické údaje - kostra skladové vývěsky je vyrobena z ocelového pozinkovaného drátu. Na ní je navařena kapsa z PVC. Vývěsky se zatím vyrábějí v rozměrech pro umístění dokladu A5. S rozšířením výroby jiných formátů se uvažuje. Výroba bude rovněž rozšířena o uzaviratelné vývěsky typu obálka. Na trh jsou dodávána balení po 50 ks. Uvedené ceny v Kč za 1 kus jsou bez DPH.


kusůKč/kskusůKč/kskusůKč/ks
5032,50250-40028,60850-100022,50
10030,50450-60026,701050-150019,80
150-20029,60650-80024,501550-200018,80
nad 2000ks bude cena stanovena individuální kalkulací